หลักสูตรของเรา | ดูทั้งหมด

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

ประกาศรับสมัครและกำหนดการ
ปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
facebook: @phad

footer logo