พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

66 พรรษา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม ปี 2561

งานแสดงความยินดี รศ ดร. พญ อรพินท์ สิงหเดชา ในโอกาศที่ได้รับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร" นักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ประจำปี 2560

คณาจารย์ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมงานแสดงความยินดี รศ ดร. พญ อรพินท์ สิงหเดชา ในโอกาศที่ได้รับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร" นักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ประจำปี 2560

วันที่ 27 เดือน เมษายน ปี 2561

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
facebook: @phad

footer logo