12 ตุลาคม 2560 : ดาวเรืองแทนใจ น้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน

 

24 กันยายน 2560 : ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ ประจำป 2560


 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543