16 มกราคม 2561 : งานแสดงความยินดี "อาจารย์ตัวอย่าง"

 

8 มกราคม 2561 : ทำบุญภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขร่วมกับภาควิชาอนามัยครอบครัว

 
 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543