• ประจำปี 2561
  • ประจำปี 2560
  • ประจำปี 2559
  • ประจำปี 2558
  • ประจำปี 2557
  • ประจำปี 2556
  • ประจำปี 2555
 
 


 


 


 


 


 


 


 

 


  12 ตุลาคม 2560 : ดาวเรืองแทนใจ น้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน

 

24 กันยายน 2560 : ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ ประจำป 2560


  24 กันยายน 2560 : วันมหิดล ประจำปี 2560

  20 กันยายน 2560 : งานมุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 2560

  6 กันยายน 2560 : งานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

  26 สิงหาคม 2560 : การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  10 สิงหาคม 2560 : อบรม INFOGRAPHIC เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

  10 สิงหาคม 2560 : ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่

  4 สิงหาคม 2560 : โครงการสัมมนาบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560

  15 กรกฎาคม 2560 : ถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)

  15 กรกฎาคม 2560 : ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

  27 พฤษภาคม 2560 : โครงการสัมมนาเรื่อง "การจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ให้สำเร็จตามเกณฑ์ระยะเวลาของบัณฑิตวิทยาลัย"

  25 พฤษภาคม 2560 : วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

  18 เมษายน 2560 : งานแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล

  11 เมษายน 2560 : ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560

  22 กุมภาพันธ์ 2560 : กิจกรรม "สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน" โดยกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  18 มกราคม 2560 : Open House ประจำปีการศึกษา 2560

  17 มกราคม 2560 : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ทำบุญปีใหม่ 2560

  16 มกราคม 2560 : งานแสดงความยินดีอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2559

  9 มกราคม 2560 : สา'สุข รับพรปีใหม่ 2560
  1 ธันวาคม 2559 : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  24 กันยายน 2559 : วันมหิดล

  23 กันยายน 2559 : Big Cleaning Day

  30 สิงหาคม 2559 : งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

  22 สิงหาคม 2559 : คณบดี และ ทีมผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาฯ

  11 สิงหาคม 2559  :  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559

  30 กรกฎาคม 2559  : วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ปฐมนิเทศฝึกภาคสนาม ประจำปี 2558 - 2559

  30 กรกฎาคม 2559  : วิชาเอกการบริหารกฎหมายฯ จัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

  30 กรกฎาคม 2559  : หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  7 กรกฎาคม 2559 : สัมมนาวิชาการ

  25 พฤษภาคม 259 : สร้างพลังให้กับชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบบวกๆ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

  25 พฤษภาคม 2559 : งานสถาปนา 68 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

  11 เมษายน 2559 : วันสงกรานต์ ประจำปี 2559

  29 กุมภาพันธ์ 2559 : วิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 3 วิชาเอก ครั้งที่ 3

  26 กุมภาพันธ์ 2559 : วิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 3 วิชาเอก ครั้งที่ 2

  23 กุมภาพันธ์ 2559 : วิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 3 วิชาเอก ครั้งที่ 1

  14 มกราคม 2559 : งานทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2559
24 ธันวาคม 2558 : สา'สุข สดใส งามอย่างไทย รับปีใหม่ 2559  

3 ธันวาคม 2558 : วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558  

28 ตุลาคม 2558 : บรรยายพิเศษ  

16 กันยายน 2558 : มุฑิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 58  

2 กันยายน 2558 : แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557  

7 สิงหาคม 2558 : ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่  

21 กรกฎาคม 2558 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

11 กรกฎาคม 2558 : หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  

5 กรกฎาคม 2558 : หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  

29 มิถุนายน 2558 : หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  

25 มิถุนายน 2558 : MU ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 1  

8 มิถุนายน 2558 : ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามหลักสูตร ฯ วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ) ประจำปี 2557-2558  

25 พฤษภาคม 2558 : วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  

14 พฤษภาคม 2558 : ตรวจประเมิน EdPEx  

2 มีนาคม 2558 : พิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  

9 เมษายน 2558 : ประเพณีสงกรานต์ "สืบสานปีใหม่ 58"  

2 เมษายน 2558 : พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

16 มกราคม 2558 : งานทำบุญภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  

14 มกราคม 2558 : กีฬาเครือข่ายมหิดลพญาไท  
25 ธันวาคม 2557 : งานเลี้ยงปีใหม่ 2558  

25 ธันวาคม 2557 : ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2558  

3 ธันวาคม 2557 : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  

29 ตุลาคม 2557 : คณบดีและทีมผู้บริหารเยี่ยมภาควิชา  

22 ตุลาคม 2557 : สัมมนาวิชาการ ปี 2557  

25 กันยายน 2557 : มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2557  

24 กันยายน 2557 : วันมหิดล ประจำปี 2557  

16 สิงหาคม 2557 : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  

15 สิงหาคม 2557 : คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  

8 สิงหาคม 2557 : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  

8 สิงหาคม 2557 : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมงานราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่  

19 - 20 กรกฎาคม 2557 : นักศึกษาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ) นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปี 2556 - 2557  

19 กรกฎาคม 2557 : นักศึกษาวิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) และ วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์ฯ (ภาคพิเศษ) นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปี 2556 - 2557  

7 กรกฎาคม 2557 : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จัดงานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปี 2556  

19 มิถุนายน 2557 : ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อม EdPEx  

8 มิถุนายน 2557 : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  

3 มิถุนายน 2557 : ครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  

27 พฤษภาคม 2557 : โครงการบรม TURN IT IN ให้กับนักศึกษา  

27 พฤษภาคม 2557 : โครงการบรม TURN IT IN ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  

22 พฤษภาคม 2557 : คณะกรรมการตรวจคุณภาพการศึกษา EdPEx  

1 - 2 พฤษภาคม 2557 : ราชพฤกษ์มหิดลจิตอาสาสู่ประชาคมอาเซี่ยน  

30 เมษายน 2557 : ราชพฤกษ์มหิดลจิตอาสาสู่ประชาคมอาเซี่ยน  

10 เมษายน 2557 : ประเพณีสงกรานต์ "สืบสานปีใหม่ไทย 57"  

20 มีนาคม 2557 : พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข  

10 กุมภาพันธ์ 2557 : พิธีต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

10 มีนาคม 2557 : หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ)
ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกภาคสนาม ประจำปี 2556-2557
 

10 มกราคม 2557 : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2557  

3 มกราคม 2557 : สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยงต้อนรับปีใหม่  

3 มกราคม 2557 : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมทำขึ้นปีใหม่  
26 ธันวาคม 2556: PH รวมใจรับปีใหม่ 2557  

6 ธันวาคม 2556 : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

15 ตุลาคม 2556 : หลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) ภาคปกติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ฯ ปีการศึกษา 2556  

25 กันยายน 2556: วันมุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 56  

24 กันยายน 2556 : วันมหิดล  

5 กันยายน 2556 : นักศึกษาหลักสุตรปริญญาโท วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ) จัดสัมมนาวิชาการ  

1 กรกฎาคม 2556 : งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555  

31 พฤษภาคม 2556 : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

20 - 24 พฤษภาคม 2556 : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล เกาหลีใต้  

15 พฤษภาคม 2556 : ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556  

4 พฤษภาคม 2556 : ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฯ วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556  

11 เมษายน 2556 : ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2556  

8 มีนาคม 2556 : คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์  

12 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 : โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ R2R  

8 กุมภาพันธ์ 2556 : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2556

 

9 มกราคม 2556 : การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรเครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 4

 

4 มกราคม 2556 : งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีมะเส็ง 2556

 

4 มกราคม 2556 : ทำบุญปีใหม่ 2556

 

25 ธันวาคม 2555 : สานดวงใจ ศรีราชพฤกษ์ ปีมะเส็ง 2556

 

3 ธันวาคม 2555 : นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

3 ธันวาคม 2555 : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและพิธีจุดเทียนชัย

 

30 พฤศจิกายน 2555 : นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
(ภาคพิเศษ) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

14 ตุลาคม 2555 : การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

 

12 ตุลาคม 2555 : พิธีเปิดภูมิทัศน์ลานพระราชานุสาวรีย์ ฯ

 

12 ตุลาคม 2555 : 65 ปี วันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

24 กันยายน 2555 : งานวันมหิดล ประจำปี 2555

 

21 กันยายน 2555 : งานมุฑิตาจิต แด่ รศ.สมชาติ โตรักษา

 

20 กันยายน 2555 : งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 2

 

12 กันยายน 2555 : มุทิตา จิตอาสา ศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2555

 

30 สิงหาคม 2555 : ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกวุฒิสภา ท่านนิคม ไวยรัชพานิช

 

9 สิงหาคม 2555 : ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่

 

30 กรกฎาคม 2555 : นักศึกษาจัดสัมมนา JCI

 

13 กรกฎาคม 2555 : ขอแสดงกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล
ที่ได้รับรางวัล The best research award at AOGIN 2012

 

9 กรกฎาคม 2555 : ทำบุญภาควิชา

 

2 กรกฎาคม 2555 : ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554

 

20 มิถุนายน 2555 : Health Policy Analysis and Health Care Financing: A Cross-country evaluation.

 

16 มิถุนายน 2555 : ปฐมนิเทศนักศึกษา วท.ม.บริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
ออกฝึกภาคสนาม

 

6 - 8 มิถุนายน 2555 : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า
เรื่อง "แผนกลยุทธ์" รุ่นที่ 1

 

8 มิถุนายน 2555 : นักศึกษาสาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปี 2554

 

1 มิถุนายน 2555 : ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

29 พฤษภาคม 2555 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเยี่ยมสำรวจ
ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล

 

30 เมษายน 2555 : โครงศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
18 เมษายน 2555 : โครงการสนทนาธรรมและฝึกอบรมสมาธิ  

5 เมษายน 2555 : ภาควิชาเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555  

 

 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543