ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

66 พรรษา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม ปี 2561

งานแสดงความยินดี รศ ดร. พญ อรพินท์ สิงหเดชา ในโอกาศที่ได้รับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร" นักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ประจำปี 2560

คณาจารย์ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมงานแสดงความยินดี รศ ดร. พญ อรพินท์ สิงหเดชา ในโอกาศที่ได้รับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร" นักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ประจำปี 2560

วันที่ 27 เดือน เมษายน ปี 2561

Contact

9th Floor, Building No. 7
Departmetn of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University
420/1 Rachwithi Rd., Ratchthewi, Bangkok 10400, THAILAND

Telephone : +66 2644-8833 ext.191, 192 Fax : +66 2644-833 ext.193
Email: -
Website:http://phad.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: -

footer logo