ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ตอนรับทีมผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล เยี่ยมภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
  • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
  • ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด
  • งานแสดงความยินดีบัณฑิต วันที่ 14 กันยายน 2561 | รายละเอียด
  • โครงการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 | รายละเอียด
  • งาานมุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 2561 วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด

Contact

9th Floor, Building No. 7
Departmetn of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University
420/1 Rachwithi Rd., Ratchthewi, Bangkok 10400, THAILAND

Telephone : +66 2644-8833 ext.191, 192 Fax : +66 2644-833 ext.193
Email: -
Website:http://phad.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: -

footer logo