ติดต่อเรา


ที่อยู่

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7) ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
  • โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
  • http://phmi.ph.mahidol.ac.th/
  • วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ปิดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
แผนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo