ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด
  • งานทำบุญภาควิชา ตึกหลัง 743 สานพลังสามัคคีสร้างสิ่งดี...รับปีใหม่ 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562 | รายละเอียด
  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Team Good Practice Award วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ตอนรับทีมผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
  • ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด
  • งานแสดงความยินดีบัณฑิต วันที่ 14 กันยายน 2561 | รายละเอียด
  • โครงการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 | รายละเอียด
  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 2561 วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo